Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

td2-scenery-review

td2-scenery-review

Witaj w Systemie Sprawdzania Scenerii.

Nowe zgłoszenie - link,

Wytyczne merytoryczne - link.