Prioritized Labels
Other Labels
 • Epic
  Zadania, których obszar działań jest znaczący dla całej rozgrywki a ich wykonanie wymaga rozbicia na mniejsze zadania
  • Project label
 • Priority: Wysoki
  Zadania, których wykonanie jest pilne do wykonania, ale ich wdrożenie może poczekać do kolejnej aktualizacji
  • Project label
 • Priorytet: Krytyczny
  Zadania, których wykonanie jest pilne do wykonania i wdrożenia
  • Project label
 • Priorytet: Niski
  Zadania, które nie są pilne, ale muszą zostać wykonane.
  • Project label
 • Status: Do przedyskutowania
  Zadanie, którego rozpatrzenie musi poprzedzić dyskusja
  • Project label
 • Status: Otwarte
  Zadanie, które zostało utworzone i oczekuje na wykonanie
  • Project label
 • Status: Porzucone
  Zadanie, którego realizacja została porzucona
  • Project label
 • Status: W trakcie prac
  Zadanie, które jest w trakcie realizacji
  • Project label
 • Status: Wykonane
  Zadanie, które oczekuje na ostateczne zatwierdzenie podczas spotkania lub w toku Merge Requestu
  • Project label
 • Status: Zablokowane
  Zadanie, którego wykonanie nie jest możliwe do wykonania w obecnej sytuacji
  • Project label
 • Typ: Błąd
  Zadanie, które naprawia istniejący błąd w symulatorze
  • Project label
 • Typ: Nowość
  Zadania, które wnoszą nowości do projektu lub wzbogacają istniejące funkcjonalności
  • Project label