Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

td2-launcher

td2-launcher

Repozytorium launchera - programu wymaganego do uruchomienia symulatora Technologie: C# 7.0, WPF, .Net 4.6 Zalecane IDE: Visual Studio Community 2017