Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

This project has no wiki pages

You must be a project member in order to add wiki pages. If you have suggestions for how to improve the wiki for this project, consider opening an issue in the issue tracker.

Suggest wiki improvement