Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

Prioritized Labels

Star labels to start sorting by priority

Other Labels
 • Priority: Critical
  To zadanie wymaga natychmiastowego zajęcia się. (Priorytet: Krytyczny)
  • Project label
 • Priority: High
  To zadanie ma wysoki priorytet. (Priorytet: Wysoki)
  • Project label
 • Priority: Low
  To zadanie ma niski priorytet. (Priorytet: Niski)
  • Project label
 • Priority: Medium
  To zadanie ma średni priorytet. (Priorytet: Średni)
  • Project label
 • Status: Abandoned
  To zadanie zostało odrzucone i nie będzie zrealizowane (Status: Odrzucony)
  • Project label
 • Status: Accepted
  To zadanie zostało zaakceptowane i będzie zrealizowane później. (Status: Zaakceptowane)
  • Project label
 • Status: Avialable
  To zadanie zostało utworzone i nie ma jeszcze przypisanego opiekuna do realizacji. (Status: Dostępny)
  • Project label
 • Status: Blocked
  To zadanie jest zablokowane przez inne zależności np. zadania, silnik gry. (Status: Zablokowane)
  • Project label
 • Status: Completed
  To zadanie zostało zakończone. (Status: Zakończony)
  • Project label
 • Status: In Progress
  To zadanie jest w trakcie realizacji. (Status: W trakcie)
  • Project label
 • Status: On hold
  To zadanie zostało odłożone na później. (Status: Odłożony na później)
  • Project label
 • Status: Review Needed
  To zadanie wymaga przeglądu. (Status: Wymaga przeglądu)
  • Project label
 • Status: Revision Needed
  To zadanie wymaga rewizji. (Status: Wymaga rewizji)
  • Project label
 • Status: Waiting
  To zadanie oczekuje na przegląd i akceptację. (Status: Oczekujący)
  • Project label
 • Type: Bug
  To zadanie opisuje błąd występujący w programie. (Typ: Bład)
  • Project label
 • Type: Feature request
  Zadanie zawiera opis wdrożenia pewniej funkcji, prawdopodobnie potrzebnej w programie. (Typ: Prośba o funkcję)
  • Project label
 • Type: Maintenance
  To zadanie dotyczy konserwacji. (Typ: Konserwacja)
  • Project label
 • Type: Question
  Zadanie zawiera pytanie odnośnie programu. (Typ: Pytanie)
  • Project label