Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

td2-swdr-web

td2-swdr-web

Repozytorium Swdr-web - aplikacji wspierającego dyżurnych ruchu Technologie: javascript, nodejs Zalecane IDE: Visual Studio Code, Notepad++