Zespół SSS nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uwagi zgłaszane do scenerii przez osoby postronne, czyli spoza zespołu sprawdzającego. Ewentualne zastosowanie się do takich uwag tworzący scenerię bierze na własną odpowiedzialność.

Explore GitLab

Discover projects, groups and snippets. Share your projects with others


Below you will find all the groups that are public.

You can easily contribute to them by requesting to join these groups.